ต้นแบบการจัดการแปลงเกษตรด้วยเทคโนโลยี HandySense

แปลงใหญ่พืชผัก หมู่ 2 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็น ต้นแบบการจัดการแปลงเกษตรด้วยเทคโนโลยี HandySense มาใช้แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทำให้เกิดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ปัญหาขาดแรงงานคน ส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพตามความต้องการและมีปริมาณสม่ำเสมอ

ออกอากาศทาง TV ช่อง 9 MCOT HD รายการ 9 ข่าวเช้า วันที่ 29 ก.ค. 65
https://youtu.be/oZcIdod6s58

Website สำนักข่าวไทย
แปลงใหญ่พืชผัก จ.ลพบุรี ต้นแบบการจัดการแปลงเกษตรด้วยเทคโนโลยี HandySense
https://tna.mcot.net/agriculture-987155

YouTube สำนักข่าวไทย
https://youtu.be/jwkYBqngD20

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *