เกษตรก้าวหน้า HandySense ขับเคลื่อนเกษตรยุคใหม่ ด้วยนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ

ที่มา : https://aws.iqnewsclip.com/Print/C-210401548004.pdf?transid=045434afbc744ef8ae298941854fb74b&productname=iQNewsAlert

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *